James Parker Chidester

Birth

16 November 1891
Utah, USA

Death

5 March 1964
Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA