Huldah Samantha Heath

View Tree

Birth

8 January 1865
Washington, Washington, Utah, USA

Death

18 January 1937
Bicknell, Wayne, Utah, USA