Martha Mae Bearce

View Tree

Birth

28 August 1926
Lewiston, Fulton, Illinois, USA

Death

23 May 1946
Sangamon Co, Illinois, USA

Relatives

Spouse(s)

Children