Charles Emanuel Wayman

Birth

1 March 1860
Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA

Death

26 July 1935
Emery, Utah, USA